Reglement avondvierdaagse Oudenbosch

Inschrijven
Inschrijven voor de avondvierdaagse kan alleen online. De link om in te schrijven, is te vinden op de website onder het kopje ‘inschrijven’. De betaling van €6,- per deelnemer wordt online gedaan, waarna een bevestiging komt op het emailadres van de deelnemer. Na inschrijven dient de startkaart te worden opgehaald. Voor de data en tijden voor het ophalen, zie de website kopje ‘inschrijven’. Bij het ophalen van de startkaart krijgt de deelnemer een polsbandje. Dit polsbandje dient gedurende de avondvierdaagse gedragen te worden en geeft recht op een drankje en versnapering op de rustpost. 

Starttijden en startlocaties
Elk jaar hebben wij een vaste  startlocaties. 

Afval
Op de rustposten en de start/finishlocaties zijn afvalbakken en afvalzakken aanwezig. Deelnemers worden verzocht hun afval daarin te deponeren. Afval tijdens de route dient te worden meegenomen naar de eerstvolgende afvalbak. Vrijwilligers zorgen ervoor dat de afvalbakken geleegd worden. Ziet u onderweg afval? Neem dit dan mee. Spreek elkaar of een vrijwilliger netjes aan als u op een locatie veel zwerfafval aantreft, of iemand afval ziet weggooien.

Controleposten
Op een bepaald punt op de route worden de startkaarten van de deelnemers geknipt. Denk hier ook zelf aan. Als het druk is, laat dan toch je kaart knippen. Indien de kaart niet voldoende geknipt is, kan de organisatie ervoor kiezen de medaille niet uit te reiken.

EHBO
Op de start/finish locatie en op de routes zijn EHBO-ers  aanwezig. Zij zijn te herkennen aan hun blauwe outfit met geel hesje. Indien er sprake is van een levensgevaarlijke situatie, bel 112. Indien de EHBO naar de deelnemer moet komen, spreek dan een vrijwilliger aan. Vrijwilligers zijn te herkennen aan een  zwartshirt (kernteam) of een roze shirt (vrijwilliger). Vrijwilligers leggen contact met de EHBO en coördineren dit. 

Calamiteitenplan
Gezien eerdere aflassingen vanwege slecht weer of andere calamiteiten, is er een calamiteitenplan opgesteld. Deelnemers kunnen dit inzien door een vrijwilliger van het kernteam aan te spreken. 

Veiligheid
Het deelnemen aan de avondvierdaagse is op eigen gelegenheid en op eigen risico. Alle geldende verkeersregels moeten worden opgevolgd. De veiligheid van de deelnemer is uiterst belangrijk. De deelnemers dienen zoveel mogelijk op de trottoirs te lopen. Zijn deze niet aanwezig, dan moeten de deelnemers gebruik maken van de fietspaden. Bij het ontbreken van zowel het fietspad als het trottoir, moet men binnen de bebouwde kom rechts op de weg lopen en buiten de bebouwde kom links op de weg. 

Verkeersregelaars
De verkeersregelaars staan er voor de veiligheid van de deelnemers. De deelnemers dienen de aanwijzingen van de verkeersregelaars ten alle tijden met respect op te volgen. Het negeren van de aanwijzingen van de verkeersregelaars kan door de politie flink worden beboet. Daarnaast kan toegang tot het evenement worden ontzegd indien de regels niet worden opgevolgd. 

Slecht weer
De veiligheid van de deelnemers staat voorop. Bij uitzonderlijk weer zoals kans op onweer, neemt de organisatie uiterlijk om 16.30 uur een beslissing over het al dan niet doorgaan van de avondvierdaagse. Communicatie van aanpassingen zal plaatsvinden via de website en social media.

Medaille
Wij gaan ieder jaar met een kleur starten, zodat we in onze thema blijven.

Gevonden voorwerpen
De organisatie is op geen enkele manier aansprakelijk voor het verlies van spullen tijdens het evenement. Iedere avond komen de gevonden voorwerpen na het evenement op de social media te staan. Gevonden voorwerpen kunnen opgehaald worden bij een lid van het kernteam. 

Beeldmateriaal
Deelnemers die zich inschrijven, gaan akkoord met het mogelijke gebruik van hun beeltenis in druk, op foto, film, video e.d. op de officiële kanalen van de avondvierdaagse Oudenbosch zonder daarvoor vergoeding te kunnen claimen. Indien een foto verwijderd dient te worden, kan er via de  contactformulier op de website contact opgenomen worden met de organisatie. 

Laatst aangepast op: 10  februari 2023 .

Volgens de richtlijnen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl