Over ons

Met ingang van het jaar 2022  heeft Vrienden van Fierce&Fit de organisatie geheel onverwachts overgenomen van Wijkverenging Pagnevaart.

Wie is Vrienden van Fierce&Fit?

Vrienden van Fierce is een onderdeel van Fierce & Fit (trainingscentrum in Oudenbosch) die zich inzet naast het sporten en begeleiden van volwassen kind en gezin ook inzet voor de medemens en in het bijzonder voor kinderen & gezinnen.
Op vele manieren proberen wij met onze vaste kernteam bij te dragen aan het welzijn en de ontwikkeling in het belang van kinderen en gezinnen. Het motto van Vrienden van Fierce&Fit is dan ook: 'Voor vrienden-door vrienden-met vrienden".

Waarom gaat Vrienden van Fierce&Fit de Avond4daagse in Oudenbosch organiseren?

De  Avond4daagse in Oudenbosch werd jarenlang met veel succes georganiseerd door de wijkverenigingen in Oudenbosch. De wijkverenging Pagnevaart was opgehouden met bestaan en daarmee ook de Avondvierdaagse. Wij vonden dit zo ontzettend jammer want in beweging zijn met je gezin, vrienden en familie moet een feest zijn!

Door het overnemen van deze activiteit en door de leiding van dit evenement zo veel en zo snel als mogelijk in handen te leggen van samenwerken met ondernemers, kernteam en jongeren wordt  het doel een situatie te bereiken van een project met het karakter 'Samen in beweging"  Dit sluit zeer goed aan bij de doelstellingen van Vrienden van Fierce&Fit.

Vrienden van Fierce & Fit blijft eindverantwoordelijk en zorgt voor voortdurende coaching en kennisoverdracht intern en hopen dat ons kernteam mag groeien naar een topteam!

Anders dan anders:

Wij gaan de avond4daagse anders invullen dan dat het voorheen was, wij gaan niet meer werken met aantal keren dat je heb gelopen. Want dat is niet het belangrijkste.
Het belangrijkste is dat jij in beweging komt met plezier en iedereen is gelijk! Daarom trappen wij 2023 af met een thema, die thema staat verbonden met jouw medaille, startkaart, en dresscode. En we sluiten voor alle lopers af met een familiefeest, want het moet een feest zijn om "Samen in beweging te zijn"